fbpx

Archdiocese of Hà Nôi, Viet nam

Most Reverend Pierre Nguyên Van Nhon
ArchbishopVocations Director


Address
Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội - 40 Phố Nhà Chung, Q. Hoàn Kiếm
Hanoi,